เติมความฉลาดให้ Network Defense ของคุณ
พร้อมสั่งจัดการเมื่อถูกโจมตี Zero-Day ได้ทันที

ตรวจจับ วิเคราะห์ ยับยั้ง ได้รวดเร็วที่สุด โดดเด่นที่สุด ด้วยเทคนิค Connected Threat Defense จาก Trend Micro เทคนิคนี้จะช่วยคุณให้สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ภัยคุกคาม และออกคำสั่งยับยั้ง จัดการได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด มากกว่ามาตรฐานปกติทั่วไป

ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดคือ ทุกระดับขั้น

ภาพบรรยายขั้นตอนการทำงานจากส่วนกลาง และสั่งการไปยังเครื่องปลายทาง

การไว้วางใจเพียงการป้องกันแบบชั้นเดียว ไม่เพียงพอแน่นอนที่จะรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่ซับซ้อน ซ้อนเงื่อนในปัจจุบันนี้

สำหรับการจัดการที่ดีที่สุด จำเป็นต้องสามารถทำการตรวจจับ วิเคราะห์ และทำการยับยั้งได้เร็วที่สุด ถึงจะถือได้ว่าการปกป้องภัยคุกคามได้สมบูรณ์แบบที่สุด

ด้วยเทคนิค Connected Threat Defence ที่รวบความสามารถของ Deep Discovery และ Smart Protection Suite เท่านั้นทำงานร่วมกันในการตรวจจับ วิเคราะห์ ยับยั้ง ได้รวดเร็วที่สุด

Connected Threat Defence คืออะไร? »

ชมสาธิตการรับมือการโจมตีไซเบอร์ด้วย เทคนิค Connected Threat Defence

สำหรับท่านที่สนใจโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการวิเคราะห์เน็ตเวิร์คระบบ ตรวจเช็คการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของระบบ รายงานหรือชี้เป้าพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง หรือแม้กระทั่งเมื่อเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคใดๆ ก็สามารถทำการควบคุมจัดการได้ทันที

ทำไมต้อง เทรนด์ไมโคร

Info-Tech Vendor Landscape – Champion United Way of Greater Atlanta upgrades endpoint security SC Magazine – 5-Star Recommended AV-TEST – Top Overall Performer